Zásady ochrany osobných údajov

Prevádkovateľom osobných údajov podľa § podľa 5 písme o) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov  je spoločnosť ANDWELL s.r.o., so sídlom na Odborárskom nám. 3, Bratislava 811 07, IČO 46531971, DIČ 2023425866 (ďalej len prevádzkovateľ)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa pekárne Cakes
ANDWELL s.r.o., Odborárske nám.3, 811 07 Bratislava

Účel spracúvania osobných údajov:
Prevádzkovateľ zbiera a spracúva osobné údaje na realizáciu nákupu cez eshop, komunikáciu týkajúcu sa objednávok (napr. upresnenie času vyzdvihnutia) a v prípade reklamácie na jej vybavenie.

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

  • meno a priezvisko
  • bydlisko
  • telefonický kontakt
  • e-mailová adresa

Kamerové záznamy v predajni 
Prevádzkovateľ umiestnil do svojej predajne kamery z dôvodu ochrany oprávnených záujmov jeho o jeho zákazníkov. 

Zodpovedná osoba
S uloženými osobnými údajmi prichádza do kontaktu len poverená osoba, ktorá je zamestnancom prevádzkovateľa.

Prenos údajov tretím stranám
Prevádzkovateľ používa osobné údaje výlučne pre vyššie uvedené účely a neposkytuje ich ďalšej strane.

Doba uchovania osobných údajov
5 rokov

Doba uchovania kamerových záznamov
3 mesiace

Práva poskytovateľov osobných údajov

  • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
  • právo na prístup k údajom
  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania
  • právo na vznesenie námietky
  • právo na podanie sťažnosti

Pre uplatnenie svojich práv nás kontaktujte na adrese e-mailovej adrese objednavky@keiks.sk  alebo tel.č. 0903 263 533.

Naše vianočné koláčiky sú také dobré, že tento rok sa nám už minuli 😞
Ďakujeme a tešíme sa na vaše objednávky v roku 2024.

Menu

Kontakt

Zákaznícka podpora a predaj:

0903 263 533
objednavky@keiks.sk

Námestie SNP 11,
811 06 Bratislava

Po: 10:00–18:00
Ut–Pia: 08:00–18:00

Návrat hore